Iskolapszichológus

Két budapesti áltanános iskolának vagyok az iskolapszichológusa.

Iskolapszichológusként hivatásom az, hogy pozítívan járuljak hozzá a gyerekek személyiségfejlődéséhez és támogassam lelki egészségük védelmét a nevelő oktató munka hatékonyságának elősegítése mellett.

Személyes és szakmai célkitűzésem az, hogy olyan személy lehessek a diákok és a szülők számára, aki felé bizalommal fordulhatnak és akire feltétel nélkül számíthatnak..

Munkám hatékonyságához elengedhetetlennek tartom azt, hogy a pedagógusokkal való kapcsolatom kölcsönös bizalmon alapuljon. Ennek érdekében rész veszek az iskola és az osztályok életében, hétköznapjaiban és rendszeres konzultációkat folytatok a tantestület minden tagjával.

Készítsd el weboldaladat ingyen!